Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวพัฒน์นรี  ช่างเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ข้อมูลโรงเรียนโปร่งใส

 O1 โครงสร้างการบริหาร

 O2 ทำเนียบผู้บริหาร

 O3 อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา

 O4 แผนพัฒนาสถานศึกษา

 O5 แผนที่โรงเรียน

 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 O8  ถาม-ตอบ

 O9 Facebook โรงเรียน

 O10 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563

 O11 รายงานการกับกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

 O12 รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 2562

 O13 คู่มือการบริหารงาน 4 ฝ่าย

 O14 คู่มือการให้บริการ

 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 O17 E-Service

 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 O19 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

 O21 แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง 2563

 O22 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2563

 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2563

 O24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2562

 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล

 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

 O29 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 O30 ช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียน

 O31 ข้อมูลสถิติการร้องเรียนประจำปี 2563

 O32 รับฟังความคิดเห็น

 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุุจริต

 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 O40 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน

 O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

สถิติผู้เข้าชม

439572
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
78
126
716
437793
1097
3943
439572

Your IP: 3.239.129.52
2023-06-09 13:49
Visitors Counter

สื่อการเรียนการสอน

ขณะนี้เวลา

          โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่  18  เมษายน  2477  จากการริเริ่มของพระครูสังฆการบูรพทิศ (หล่ำ ยั่งยืน)  เจ้าอาวาส  วัดพลงช้างเผือก  โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ต่อมาเมื่อมีนักเรียนมากขึ้นได้ขยายห้องเรียนไปเรียนใต้ถุนกุฏิ

           พ.. 2477 แต่งตั้ง นายยอด  อาจิณ เป็นครูใหญ่และให้ชื่อโรงเรียนเป็นครั้งแรกว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลวังหว้าวัดพลงช้างเผือก” เพราะขณะนั้นท้องที่ปัจจุบันขึ้นอยู่กับตำบลวังหว้า

           พ.. 2478  ทางราชการได้โอนท้องที่นี้ไปขึ้นกับตำบลทางเกวียน จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น  “โรงเรียนตำบลทางเกวียน  2  วัดพลงช้างเผือก”

           พ.. 2489 นายเจียน คำแหง ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่โรงเรียนนี้ เห็นว่า นักเรียนมีจำนวนมาก สถานที่เรียนไม่พอเรียน  จึงได้ร่วมมือกับคณะครูผู้ปกครองนักเรียน และขออุปการะจากเจ้าคณะจังหวัดระยอง ซึ่งขณะนั้นคือ "พระราชอริยคุณาธาร  (หล่ำ ยั่งยืน)  จัดหาไม้และอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 2 ขนาด  9×27  เมตร  2  ชั้น 6  ห้องเรียน 1  หลัง ประชาชนออกเงินก่อสร้าง  5,000  บาท  และทางราชการให้งบประมาณเพิ่มเติม  15,000  บาท  คิดรวมทั้งค่าอุปกรณ์ก่อสร้างและค่าแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น  100,000  บาท  ก่อสร้างเสร็จและเปิดป้ายเมื่อวันที่ 24  มีนาคม  พ.ศ  2493

           พ.2493  ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนประชาบาลวัดพลงช้างเผือก (อริยราษฎร์รังสรรค์)

           พ.2496  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็น “โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก (อริยมิตรประสาท)จนถึงปัจจุบัน

           พ.. 2497 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนตัวอย่าง ทางกรมสามัญศึกษาจึงได้อนุมัติเงินให้ 2,000 บาท  เพื่อจัดทำอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบบทเรียน และสร้างบ่อน้ำ ขนาด  1×1 35 เมตร เป็นเงิน 700 บาท  สร้างส้วมซึม  4  ที่  เป็นเงิน  100  บาท  และจัดทำอุปกรณ์ต่าง ๆ  รวม  300  บาท  ในปีเดียวกันนี้กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติเงินได้อีก  7,000  บาท เป็นค่าก่อสร้างโรงอาหารและโรงฝึกงาน ขนาด 6×12×35 เมตร  หลังคามุงสังกะสี สร้างเสร็จใช้การได้เมื่อวันที่  1  ตุลาคม 2497

            พ.. 2502  จัดซื้อตู้เอกสาร  1  ตู้  เป็นเงิน  1,000  บาท

           พ.. 2503  จัดทำเสาธงเหล็ก ขนาด 3" 2" 1.5" รวม 3 ท่อน และขนาดขา 1 คู่ ขนาด 4" สูง 12 เมตร พร้อมฐานเป็นเงิน 1,200 บาท

           พ.. 2504 กรมสามัญศึกษาอนุมัติเงินงบประมาณ เพื่อต่อเติมอาคารแบบ ป.2 อีก 4 ห้องเรียน เป็นเงิน  50,000 บาท และโรงเรียนหาสมทบอีก 40,000 บาท ต่อเติมเสร็จใช้การได้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2505 คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 84,000 บาท คงเหลือเงินอีก 8,000 บาท

           พ.. 2505 เริ่มเปิดเรียนชั้นประถมปลายเป็นครั้งแรก มีนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.5 จำนวน 50 คน

           พ.. 2506 สร้างส้วมซึมต่อจากของเก่าอีก 4 ที่ เป็นเงิน 6,000 บาท โดยใช้เงินที่เหลือจากการต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.2

           พ.. 2507-2509 จัดทำโต๊ะ ม้านั่งนักเรียนและครู กระดานดำและอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นเงิน 5,000 บาท

           พ.. 2510  ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ 004  1 หลัง จำนวน  10 ห้องเรียน  เป็นเงิน  240,000  บาท

           พ.. 2511  ได้รับเงินงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง  เป็นเงิน 20,000 บาท ได้รับเงินซ่อมแซมอาคารเรียนเป็นเงิน 6,000  บาท  และเปลี่ยนเสาข้างล่างเป็นคอนกรีต เป็นเงิน 1,000 บาท

           พ.. 2512  จัดทำอุปกรณ์การเรียน  โต๊ะ  ม้านั่ง  เพิ่มเป็นเงิน  5,000  บาท

           พ.. 2513  ได้รับเงินงบประมาณค่าก่อสร้างหลายรายการ  ดังนี้

                 1.   ซ่อมแซมพื้นชั้นล่างอาคารเรียนแบบ ป.2  เป็นเงิน  2,500 บาท

                 2.   ก่อสร้างโรงฝึกงาน  ตามแบบของกรมสามัญ 1 หลัง  เป็นเงิน  25,000 บาท

                 3.   ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 004 อีก 4  หองเรียน  เป็นเงิน 180,000  บาท

                 4.   ก่อสร้างประปาโรงเรียนจากกรมอนามัย เป็นเงิน  7,000  บาท และโรงเรียนสมทบอีกเป็นเงิน  3,000  บาท

            พ.. 2514  รับเงินช่วยเหลือจากผู้ปกครองนักเรียน จากการจัดงานวันประถมศึกษาประชาบาล  เป็นเงิน  50,000  บาทเศษ  นำไปสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียนด้วยไม้ตะเคียน

            พ.. 2515  ได้รับเงินค่าใช้สอยมาเปลี่ยนตอม้อจากไม้เป็นเสาคอนกรีต  ขนาด 8"× 8"× 1.75  เมตร  จำนวน  48  ต้น  เป็นเงิน  22,600  บาท

            พ.. 2516  รับเงินงบประมาณสร้างบ้านพักครู  1  หลัง เป็นเงิน  25,000  บาท

          พ.. 2517  สร้างโรงอาหารเพิ่มเติมอีก 1 หลัง งบประมาณของสภาตำบล  จำนวน 10,000 บาท  ศิษย์เก่าร่วมสมทบอีก  5,500  บาท  นางช้อย เยือกเย็น  บริจาคสมทบจำนวน 5,000  บาท  และผู้ปกครองนักเรียนบริจาคสมทบ 5,000 บาท  รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน  25,500 บาท

          พ.. 2518 รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  017  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  270,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2518

                 1 สิงหาคม 2518 นายเจียน คำแหง ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่ และนายสาโรช ไชยรักษ์ ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2518

           พ.. 2519 ได้รับเงินงบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังที่ 3 พร้อมทั้งห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องครัว เป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท

           พ.. 2520 ได้รับเงินจากสภาตำบล  สร้างส้วม 8 ที่นั่ง เป็นเงิน 25,000 บาท โดยสร้างที่เดิมและได้รับงบประมาณจากจังหวัด 20,000 บาท สร้างส้วม 5 ที่นั่ง พร้อมที่ปัสสาวะ หลังบ้านพักครูหลังที่ 1,2  พร้อมกันนั้นได้รับเงินงบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังที่  4  เป็นเงิน 53,000 บาท และสร้างโรงอาหาร 1 หลัง เป็นเงิน 60,000 บาท

           พ.. 2521 ได้รับบริจาคเครื่องโรเนียวจากทางราชการ 1 เครื่อง พร้อมโต๊ะยี่ห้อเกสเตสเนอร์ ราคา 9,000 บาท  และเครื่องพิมพ์ดีด 1 เครื่อง ยี่ห้อ "GOBREJ" ราคา 6,000 บาท รวม  2 รายการ เป็นเงิน 15,000 บาท ผลจากการหาเงินเข้าโรงเรียนได้มาก ในปีการศึกษา 2520  ได้รับเงินงบประมาณจากจังหวัด เป็นเงิน  130,000 บาท เริ่มก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2521 แล้วเสร็จใช้ได้เมื่อเดือนตุลาคม 2521

           พ.. 2524  ลูกเสือชาวบ้าน รุ่นพลงช้างเผือก 2 และโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ได้รับบริจาควัสดุและค่าแรง สร้างเสาธงใหม่คิดเป็นเงิน 13,000 บาท วันที่ 1 เมษายน 2525 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแกลง  มีคำสั่งแต่งตั้ง นายยงยุทธ เสมอมิตร  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ต่อจาก  นายสาโรจน์ ไชยรักษ์

           พ.. 2532  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู ได้ปรับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

           พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้อนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 1 หลัง จำนวน 7 ห้องเรียน จำนวนเงิน 1,700,000 บาท ผู้ปกครองนักเรียนพร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา ได้บริจาคเงินเพื่อต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง ที่เหลือว่างอีก 1 ห้อง พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า เป็นเงินทั้งสิ้น 65,000 บาท  อนึ่งในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูนิพัทธธรรมนาถ  เจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือก อุดหนุนเงินเป็นค่าปรับพื้นที่ในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนนักเรียนชั้นอนุบาล คือ อนุบาล 1 จำนวน 2 ห้องเรียน อนุบาล 2 จำนวน 2 ห้องเรียน

          วันที่ 16 เมษายน 2542 ท่านพระครูนิพัทธธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือก ได้บริจาคเงินสมทบกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในท้องถิ่น ก่อสร้างโรงจอดรถ ส้วมและอาคารเรียนเด็กอนุบาล 2 ชั้น  1 หลัง จำนวน 6 ห้องเรียน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,009,670 บาท และได้มอบให้เป็นสมบัติของทางราชการ

          พ.ศ. 2544  พระครูนิพัทธธรรมนาถ ได้สร้างอาคารอเนกประสงค์  ขนาดกว้าง  20  เมตร  ยาว 32  เมตร  เป็นจำนวนเงิน  100,000  บาท  ให้โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก

          พ.ศ. 2546  ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 200,000  บาท มาสร้างสนามกีฬาภายในโรงเรียน(บาสเกตบอล)

          พ.ศ. 2548 ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  473,500 บาท สร้างห้องน้ำ ห้องสุขา  

          พ.ศ. 2549  ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  1,780,000  บาท สร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์จำนวน 3 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง  ปีการศึกษา  2550  ใช้เป็นห้องเรียนของประถมศึกษา           ปีที่ 2  ต่อมาได้ปรับปรุงชั้นล่างเป็นห้องประชุมโดยใช้งบประมาณจากการจัดงาน 72 ปี จำนวน 270,000 บาท  คณะครูและ  ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพิ่มเติมอีก 453,360 บาท รวมเป็นเงิน  723,360  บาท

          พ.ศ. 2550  ได้งบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 14,000,000 บาท  สร้างตึก 3 ชั้น  จำนวน 16 ห้องเรียน  แล้วเสร็จและใช้การได้ในปีการศึกษา  2551

           พ.ศ. 2551  ได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลเมืองแกลงปรับปรุงสนามฟุตซอล เป็นเงิน 2,251,900 บาท  ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล เป็นจำนวนเงิน  690,000 บาท  และสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นสนามเป็นจำนวนเงิน 438,000 บาท

          พ.ศ. 2552  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย จำนวน 100,000 บาท จัดซื้อโทรทัศน์สี 300,000 บาท เครื่องเล่นวีซีดี 50,000 บาท จัดซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์  การเรียนการสอน 44,000 บาท

          พ.ศ. 2553  ได้รับจัดสรรงบประมาณ(งบแปรญัตติ)  สร้างอาคารแบบ สพฐ.4  (ส้วม 4 ห้อง)  เป็นจำนวนเงิน  351,898.30 บาท  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา  เป็นจำนวนเงิน  1,000,000.00  บาท  ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่  2

          พ.ศ. 2554  ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบโรงเรียนดีประจำตำบลและเงินบริจาค) สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 101/26  เป็นจำนวนเงิน 1,703,600.00  บาท  ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบแปรญัตติ)  ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน  เป็นจำนวนเงิน 1,865,000.00  บาท  ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบแปรญัตติ)  สร้างสนามกีฬาฟุตซอล  เป็นจำนวนเงิน 1,128,000.00  บาท  ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบแปรญัตติ)  การปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนแบบ  216  ปรับปรุง  46 (งบแปรญัตติ)  เป็นจำนวนเงิน 838,000.00  บาท

          พ.ศ. 2555  ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบแปรญัตติ)  ปูกระเบื้องพื้นทางเดิน เป็นจำนวนเงิน 50,000.00 บาท

          พ.ศ. 2556  ได้รับจัดสรรงบประมาณซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนเงิน 927,000.00 บาท   ได้รับจัดสรรงบประมาณซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นจำนวนเงิน 59,500.00 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมส้วม เป็นเงิน 50,000.00 บาท

          พ.ศ.2557  ได้รับจัดสรรงบประมาณอุปกรณ์สนามเด็กเล่น เป็นจำนวนเงิน 402,000.00 บาท   ได้รับจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์โรงเรียนดีศรีตำบล  เป็นจำนวนเงิน 100,000.00  บาท  ได้รับจัดสรรงบประมาณวัสดุ โรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม เป็นจำนวนเงิน 75,000.00  บาท  ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  เป็นจำนวนเงิน 50,000.00  บาท    
Downloaded from free Joomla templates | free website templates | Free PSD Files. Designed by: joomla 1.7 templates celebrity search Valid XHTML and CSS.